THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

Tuyển nhân viên bán hàng đi làm ngay Tháng 10/ 2019

(Chọn ảnh chân dung ứng viên)
   

Hiện tại bạn đang ở và sinh sống cùng với ai ?

Bạn có phương tiện cá nhân đi lại không ?